Pháp lý doanh nghiệp

Bảo Tín là đối tác của google adsense
BẢNG GIÁ
DỊCH VỤ PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP

I. DỊCH VỤ THỦ TỤC DOANH NGHIỆP  
       1. THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Nội dung thực hiện
Phí dịch vụ (vnđ)
Thời gian
GÓI 1 (Giấy ĐKKD + MST + Dấu)
1.500.000
07  ngày
GÓI 2 (Giấy ĐKKD + MST + Dấu + Kê khai thuế ban đầu)
2.500.000
14 ngày
Tư vấn luật cho doanh nghiệp, cá nhân
Liên hệ

      
       2. THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
07 ngày
Nội dung thay đổi trong đăng ký kinh doanh
Phí dịch vụ (vnđ)
Thời gian
Thay đổi ngành nghề kinh doanh
500.000
07 ngày
Thay đổi ngành nghề kinh doanh (có chứng chỉ hành nghề)
1.000.000
07 ngày
Thay đổi tên doanh nghiệp
500.000
07 ngày
Thay đổi trụ sở (cùng quận, huyện)
500.000
07 ngày
Thay đổi trụ sở (khác quận, huyện) + Khắc dấu
1.000.000
Thay đổi thành viên, Thay đổi cổ đông sáng lập
500.000
07 ngày
Thay đổi người đại diện theo pháp luật
500.000
07 ngày
Thành lập địa điểm kinh doanh
500.000
07 ngày

       3. GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP
Tình trạng doanh nghiệp
Phí dịch vụ (vnđ)
Giải thể doanh nghiệp  ( Đã quyết toán thuế)
1.000.000
Giải thể doanh nghiệp – có MST – chưa mua hóa đơn
( Chưa quyết toán thuế )
Liên hệ
Giải thể doanh nghiệp – có MST – đã mua hóa đơn
( Chưa quyết toán thuế )
Liên hệ

II. DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI–BH Y TẾ-BH THẤT NGHIỆP
       1. DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BHXH TRỌN GÓI :
         Thay mặt doanh nghiệp giải quyết trọn gói việc đăng ký bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao         động.
                    Nội dung dịch vụ :
                    + Tư vấn xây dựng các hồ sơ thủ tục, thang bảng lương.
                    + Trực tiếp làm việc với các cơ quan chức năng
                    + Bàn giao toàn bộ hồ sơ, sổ BHXH, thẻ BHYT.

Loại gói dịch vụ
Thời gian
Phí dịch vụ (vnđ)
Thông thường theo đúng quy trình
30 – 45 ngày
3.000.000 / công ty
Hoàn tất thủ tục sớm hơn quy định
07 – 10 ngày
4.500.000 / công ty

       2. QUẢN LÝ ĐỐI CHIẾU HÀNG THÁNG
Số lượng lao động có đăng ký bhxh
Phí dịch vụ (vnđ / tháng)
Dưới 10 lao động
700.000
Từ 10 lao động  đến 30 lao động
900.000
Từ 31 lao động  đến 50 lao động
1.100.000
Từ 51 lao động  trở lên
20.000/ 1 người
 

III. DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ LAO ĐÔNG
1. DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BHXH TRỌN GÓI :
         Thay mặt doanh nghiệp giải quyết trọn gói việc đăng ký thang lương, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, khai báo lao động.
        
                    Nội dung dịch vụ :
                    + Tư vấn xây dựng các hồ sơ thủ tục, thang bảng lương, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, hợp đồng lao động.
+ Trực tiếp làm việc với các cơ quan chức năng
+ Bàn giao toàn bộ hồ sơ, thang lương, nội quy lao động, khai báo lao động, hợp đồng lao động.

Loại gói dịch vụ
Thời gian
Phí dịch vụ (vnđ)
Thông thường theo đúng quy trình
30 – 45 ngày
3.000.000 / công ty

       2. KHAI BÁO TĂNG GIẢM LAO ĐỘNG HÀNG THÁNG
Số lượng lao động có đăng ký bhxh
Phí dịch vụ (vnđ / tháng)
Dưới 10 lao động
500.000
Từ 10 lao động  đến 30 lao động
900.000
Từ 31 lao động  đến 50 lao động
1.500.000
Từ 51 lao động  trở lên
20.000/ 1 người


IV. DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI
1.      Xây dựng hệ thống sổ sách kế toán ban đầu;
2.      Làm các thủ tục đóng thuế môn bài, đăng ký mua hóa đơn lần đầu;
3.      Đứng tên nhân viên làm kế toán, kế toán trưởng cho doanh nghiệp;
4.      Kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật;
5.      Thực hiện hạch toán và ghi sổ kế toán các chứng từ, các giao dịch theo quy định;
6.      Lập các báo cáo gửi cho cơ quan thuế hàng tháng, hàng quý và hàng năm theo quy định;
7.      Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế hàng năm;
8.      Tư vấn kế toán, thuế và hóa đơn chứng từ cho doanh nghiệp;
9.      Làm việc và giải trình với cơ quan thuế thay cho doanh nghiệp


Loại hình kinh doanh
Số lượng hóa đơn
(Đầu vào + đầu ra)
Phí dịch vụ
(VNĐ/ Tháng)
(Chưa thuế VAT)
Ghi chú
- Dịch vụ

Không có hóa đơn
300.000

Từ 01 đền 05
600.000

Từ 06 đền 10
700.000
Từ 11 đến 15
800.000

Từ 16 đến 20
900.000

Từ 21 đến 25
1.000.000

Từ 26 đến 30
1.100.000

Thêm 50.000 đ/tháng cho mỗi 05 hoá đơn tăng thêm
- Thương mại
Không có hóa đơn
300.000

Từ 01 đền 05
700.000

Từ 06 đền 10
800.000

Từ 11 đến 15
900.000

Từ 16 đến 20
1.000.000

Từ 21 đến 25
1.100.000

Từ 26 đến 30
1.200.000

Thêm 50.000 đ/tháng cho mỗi 05 hoá đơn tăng thêm
- Sản xuất
- Gia công
- Xây dựng
Không có hóa đơn và không có hợp đồng
300.000

Từ 01 đền 05 (Hóa đơn hoặc hợp đồng)
800.000

Từ 06 đền 10 (Hóa đơn hoặc hợp đồng)
900.000

Từ 11 đến 15 (Hóa đơn hoặc hợp đồng)
1.000.000

Từ 16 đến 20 (Hóa đơn hoặc hợp đồng)
1.100.000

Từ 21 đến 25 (Hóa đơn hoặc hợp đồng)
1.200.000

Từ 26 đến 30 (Hóa đơn hoặc hợp đồng)
1.300.000

Thêm 100.000 đ/tháng cho mỗi 05 hoá đơn hoăc hợp đồng tăng thêm

- Với phí dịch vụ tiết kiệm như trên, Quý khách được cung cấp một hệ thống kế toán thuế đầy đủ và an toàn như sau:

¨      Thực hiện báo cáo thuế hàng tháng:
-         Báo cáo thuế GTGT hàng tháng bằng phần mềm thuế mã vạch 2 chiều
-         Báo cáo thuế TNCN hàng tháng bằng phần mềm thuế mã vạch 2 chiều
¨      Thực hiện báo cáo thuế hàng quý:
-         Báo cáo thuế TNCN hàng quý bằng phần mềm thuế mã vạch 2 chiều
-         Tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý bằng phần mềm thuế mã vạch 2 chiều
¨      Thực hiện báo cáo thuế hàng năm:
-         Quyết toán thuế TNCN hàng năm bằng phần mềm thuế mã vạch 2 chiều
-         Quyết toán thuế TNDN hàng năm bằng phần mềm thuế mã vạch 2 chiều
-         Báo cáo tài chính năm gồm Bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt đông kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.
¨      Thực hiện sổ sách kế toán hàng tháng:
-         Sổ nhật ký.
-         Sổ cái các tài khoản.
-         Sổ quỹ tiền mặt.
-         Các sổ chi tiết như sổ chi tiết hàng tồn kho, sổ chi tiết công nợ, sổ chi tiết TSCĐ, sổ chi tiết công cụ, dụng cụ…
¨      Thực hiện hồ sơ đăng ký thuế đầu mỗi năm:
-         Tờ khai thuế môn bài.
-         Bảng thanh quyết toán hóa đơn năm.
-         Tơ khai đăng ký hình thức kế toán
-         Bảng đăng ký khấu hao TSCĐ.
¨      Ngoài ra, chúng tôi còn thực hiện các công việc khác như sau:
-         Trực tiếp nộp báo cáo thuế và làm việc với cơ quan thuế.
-         Tư vấn thủ tục đăng ký lao động và BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp.
-         Tư vấn nghiệp vụ phát sinh để hợp lý hoá các chi phí mà doanh nghiệp thực tế đã chi nhằm giảm mức thuế phải nộp.
-         Tư vấn gỡ rối trong sổ sách kế toán.
-         Tư vấn giải đáp những thắc mắc về thuế – kế toán.
 Danh mục mẫu thiết kế
 • Nghệ thuật
 • Âm nhạc
 • Bất động sản
 • Cửa hàng
 • Cá nhân
 • Công nghiệp
 • Cưới hỏi
 • Du lịch
 • Đầu tư
 • Giáo dục
 • Gia đình
 • Luật
 • Internets
 • Máy tính
 • Máy tính
 • Phần mềm
 • Sắc đẹp
 • Thời trang
 • Thức ăn
 • Truyền thông
 • Thể thao
 • Xe hơi
 • Y khoa