Hosting - Bảng giá

Bảo Tín là đối tác của google adsense
HOSTING WINDOW
- ASP 3.0/ASP.NET 1.1/2.x/3.x
- PHP & MySQL for Windows Server
- MS Access/MS SQL Server 2000/2005
- ASP Email, ASP Upload, ASP Jpg, JMail
- POP3/SMTP/Webmail
- FTP, HTTP File Manager
- Microsoft FrontPage 2000 Server Extentions
- CGI Scripting In Perl & C
- Hosting controller
- 99.9% Server uptime
- 24 x 7 x 365 Email & Helpdesk support Portal
HOSTING LINUX
- PHPPerl, Python
- MySQL
- SSH Access
- Protected Directories
- POP3/SMTP/IMAP/Webmail
- FTP, HTTP File Manager
- FrontPage Extensions
- CGI-Bin
- Direct admin, control panel
- 99.9% Server uptime
- 24 x 7 x 365 Email & Helpdesk support Portal
Giảm 10% cho khách hàng đăng ký mới 2 năm.
Giảm 15% cho khách hàng đăng ký mới 3 năm.

Giảm 20% cho khách hàng đăng ký mới 5 năm.

* Áp dụng cho tất cả gói dịch vụ hosting

BẢNG GIÁ WINDOW HOSTING

BẢNG GIÁ LINUX HOSTING

 Danh mục mẫu thiết kế
 • Nghệ thuật
 • Âm nhạc
 • Bất động sản
 • Cửa hàng
 • Cá nhân
 • Công nghiệp
 • Cưới hỏi
 • Du lịch
 • Đầu tư
 • Giáo dục
 • Gia đình
 • Luật
 • Internets
 • Máy tính
 • Máy tính
 • Phần mềm
 • Sắc đẹp
 • Thời trang
 • Thức ăn
 • Truyền thông
 • Thể thao
 • Xe hơi
 • Y khoa