Truyện ma

Bảo Tín là đối tác của google adsense
Căn Nhà Kho
Poe đã viết một bài thơ nổi tiếng mà tất cả chúng ta đều biết, nổi tiếng quá đáng bởi đó không phải là một trong những bài thơ hay nhất của ông: bài Con quạ. Sau đó, trong một cuộc nói chuyện ở Boston, ông đã giải thích quá trình sáng tác bài thơ.
Đầu tiên, ông nhận thấy vai trò quan trọng của điệp khúc, sau đó ông nghĩ đến ngữ âm của tiếng Anh. Ông khẳng định rằng hai âm dễ ngân vang và có hiệu quả nhất của tiếng Anh là “o” và “r”. Thế là ngay lập tức ông tìm ra cụm từ never more, "không bao giờ nữa
 Danh mục mẫu thiết kế
 • Nghệ thuật
 • Âm nhạc
 • Bất động sản
 • Cửa hàng
 • Cá nhân
 • Công nghiệp
 • Cưới hỏi
 • Du lịch
 • Đầu tư
 • Giáo dục
 • Gia đình
 • Luật
 • Internets
 • Máy tính
 • Máy tính
 • Phần mềm
 • Sắc đẹp
 • Thời trang
 • Thức ăn
 • Truyền thông
 • Thể thao
 • Xe hơi
 • Y khoa